Olimpiada Matematyczna dla szkół ponadgimnazjalnych

W roku szkolnym 1949/50 odbyły się w Polsce po raz pierwszy zawody matematyczne dla uczniów szkół średnich pod nazwą Olimpiada Matematyczna. Postanowienie urządzenia, zawodów powzięło Prezydium Polskiego Towarzystwa Matematycznego z inicjatywy Ministra Oświaty dra St. Skrzeszewskiego. Opracowanie odpowiednich form organizacyjnych, zostało zlecone Komisji Dydaktycznej P. T. M.

Więcej na stronie OM - http://archom.ptm.org.pl/?q=node/35

Na stronie olimpiady można znaleźć zadania archiwalne wraz z podpowiedziami i rozwiązaniami  oraz wiele innych ciekawych informacji.