Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego


XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields